^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu oferujemy dzieciom bogatą ofertę zajęć realizowanych w ramach podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych.

Zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej:

  • język angielski
  • religia

Bezpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez doświadczonych specjalistów w poszczególnych dziedzinach:

  • rytmika
  • taniec
  • gimnastyka korekcyjna
  • koła zainteresowań: kółko taneczne, kółko komputerowe, kółko turystyczne

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Religia
mgr Marzena Karcz – Meller

Grupa III:
Poniedziałek: 9.00 - 9.30
Środa:  9.30 - 10.00
Grupa IV:
Poniedziałek: 9.30 – 10.00
Środa:  10.00 –10.30
Grupa V:
Poniedziałek:  10.00 – 10.30
Środa:   9.00 – 9.30


Język angielski
mgr Anna Płonka

Grupa I:
Środa:   9.00 - 9.30   
Czwartek:   9.00 - 9.30
Grupa II:
Środa:   10.00 – 10.30
Czwartek:   9.30 – 10.00     
Grupa III:
Środa:   9.00 - 9.30
Czwartek:    10.30 - 11.00
Grupa IV:
Środa:   10.30 –11.00
Czwartek:    10.00 - 10.30
Grupa V:
Środa:  11.00 - 11.30
Czwartek:   8.30 - 9.00   (śniadanie godz. 8.10)

 


 HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Gimnastyka korekcyjna
mgr Małgorzata Pohrebny

Grupa I:
Poniedziałek   10.00 – 10.30,    10.30 – 11.00
Grupa II:
Poniedziałek: 9.00 - 9.30,  9.30 - 10.00 
Grupa III:
Piątek:  10.30 - 11.00, 11.00 - 11.30 (obiad 12.00)
Grupa IV:
Poniedziałek:   11.00 – 11.30,   11.30 – 12.00
Grupa V:
Piątek:   9.30 - 10.00, 10.00 - 10.30


Rytmika
mgr Karolina Łaciak

Grupa I:
Środa:  14.30 – 15.00
Grupa II
Środa:  13.30 – 14.00
Grupa III:
Środa:  12.30 – 13.00
Grupa IV:
Środa:   13.00 – 13.30
Grupa V:
Środa:   14.00 - 14.30


Taniec towarzyski
mgr Piotr Kutak

Grupa I:
Piątek: 10.20 – 10.40
Grupa II:
Piątek: 10.40 – 11.00
Grupa III:
Piątek: 9.20 – 9.50
Grupa IV:
Piątek: 9.50 – 10.20
Grupa V:
Piątek: 11.00 – 11.30


 KLUB TURYSTY
„SZLAKIEM PAGACZEWSKIEGO"
rok szkolny 2018/2019
„Z biegiem Dunajca"

Zajęcia będą się odbywały w godzinach 15:00 – 15:45

Cele ogólne projektu:

  • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień.
  • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.
  • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
  • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.   

Co jest do zrobienia?

Termin

Pozyskanie dzieci do projektu, przedstawienie propozycji rodzicom.

XI 2018

Pierwsze spotkanie w formie pogadanki „Z biegiem Dunajca” –sprawdzanie co dzieci wiedzą na ten temat, prośba o zbieranie informacji, o przyniesienie na następne spotkanie różnych rzeczy związanych z tematem. Prezentacja przygotowana przez nauczyciela.

21 XI 2018

Prześledzenie na mapie drogi Dunajca od źródeł do Wisły, poznanie dopływów rzeki. Poznanie miejsc leżących nad Dunajcem zgodnie z przewodnikiem Stanisława Pagaczewskiego. Praca z mapą. Oglądanie przyniesionych przez dzieci materiałów. Dzielenie się informacjami zdobytymi w domu od rodziców.

12 XII 2018

Od źródlisk Czarnego Dunajca”, „Nad Białym Dunajcem”, „Z dziejów Stolicy Podhala”. Zapoznanie z przyrodą poznawanych miejsc, poznanie zwyczajów, tradycji regionu, najważniejszych miejscowości i zabytków.

30 I 2019

Wzdłuż zielonych Gorców”, „W Czorsztynie i Niedzicy”, „Przełom Dunajca w Pieninach”, „Szczawnica i Krościenko”. Zapoznanie z przyrodą poznawanych miejsc, poznanie zwyczajów, tradycji regionu, najważniejszych miejscowości i zabytków.

20 II 2019

W Starym i Nowym Sączu”, „Nad Jeziorami w Rożnowie i Czchowie”. Zapoznanie z przyrodą poznawanych miejsc, poznanie zwyczajów, tradycji regionu, najważniejszych miejscowości i zabytków.

20 III 2019

Przez niziny ku Wiśle”. Wykonanie planu wycieczki w góry – wybór miejsca, praca z mapą.

24 IV 2019

Wycieczka w wybrane przez dzieci miejsce.

V 2019

Powtórzenie całej zdobytej wiedzy, wykonanie albumu.

12 VI 2019

Prezentacja zgromadzonych materiałów, zdjęć w hollu przedszkola.

VI 2019

Copyright 2013  Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie