^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AKCJE CHARYTATYWNE

W roku szkolnym 2018/2019 uczestniczymy w następujących akcjach:

 

 „Razem na Święta"

„Razem na Święta" to ogólnopolska akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej, w której mogą wziąć udział wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, które zorganizują działania w ramach przedświątecznego wolontariatu.logo Razem na Swieta
Wśród takich aktywności mogą pojawić się m.in.:
-zorganizowanie przedświątecznego spotkania dla osób samotnych lub potrzebujących w szkole, w domu seniora lub w innym miejscu ważnym dla lokalnej społeczności,
-wykonanie własnoręcznie drobnych upominków świątecznych i obdarowania nimi osób samotnych, chorych lub potrzebujących,
- zorganizowanie zbiórki darów dla osób potrzebujących lub schroniska dla zwierząt,
- pomoc osobom chorym lub starszym w przedświątecznych porządkach lub zrobieniu zakupów,
- zorganizowanie imprezy integracyjnej dla całej społeczności szkolnej i wiele, wiele innych.
Wszystkie szkoły, przedszkola i placówki, które zaangażują się w akcję, będą mogły pobrać specjalnie przygotowane logo i dołączyć w ten sposób do grona szkolnych wolontariuszy.

https://www.gov.pl/web/edukacja/razem-na-swieta-wolontariat-szkolny

 

"Pola Nadziei"

hospicjum-logo 190xPola Nadziei to ogólnopolska akcja niesienia pomocy podopiecznym hospicjów.
Celem prowadzonej akcji jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę dla nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.
Już od 1981 roku kampania ta przygotowywana jest przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie.
Hospicjum św. Łazarza obejmuje wszechstronną opieką chorych w terminalnym okresie choroby, by mogli godnie żyć, aż do końca. Pomoc skierowana jest również do rodzin pacjentów, które często potrzebują wsparcia duchowego i fachowej porady, dotyczącej pielęgnacji chorego w trudnych dla obu stron chwilach.
Opiekę tę sprawuje zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów oraz kapelana. Działania zespołu są wspierane przez liczną grupę przeszkolonych wolontariuszy.

www.polanadziei.pl/program/

 

„Góra grosza"

Akcja Góra Grosza organizowana jest co roku na przełomie listopada i grudnia w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. W bieżącym roku będzie to już XVIII edycja.gora grosza123
Akcja przeprowadzana jest przez zbiórkę monet groszowych (od 1 grosza do 50 groszy).
Organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom.
Patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka.
Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci mają realną szansę wrócić do swojego domu i znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.
Takie akcje pozwalają uzmysłowić dzieciom, że warto pomyśleć o innych i im pomóc; że za parę groszy nic nie zdołamy kupić, ale razem działając wspólnie możemy podarować komuś piękny prezent.

www.towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/

 

„Gwiazdka dla zwierzaka"

schronisko logoOrganizatorem akcji „Gwiazdka dla zwierzaka" jest Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
Celem akcji jest pomoc dla piesków i kotków ze schroniska poprzez zbiórkę suchej karmy, konserw, posłania, zabawek i przysmaków oraz smyczy, obroży, kagańców, kuwet i misek.
Nasze przedszkole również co roku przyłącza się do pomocy bezdomnym zwierzętom umieszczonym w schronisku prowadzonym przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Los zwierząt nie jest nam obojętny.
Biorąc udział w tym przedsięwzięciu uświadamiamy dzieciom, że są zwierzątka, które nie mają własnego domku i mogą być głodne.
Poprzez akcję "Gwiazdka dla zwierzaka" uwrażliwiamy dzieci na los i potrzeby zwierząt.
Uświadamiamy potrzebę pomagania potrzebującym zwierzętom oraz zachęcamy do niesienia im pomocy.

http://www.schronisko.krakow.pl/Dodatkowe/Gwiazdka_dla_zwierz%C4%85t/

 

 „Siepomaga.pl/Zbieramy zakrętki"

zbieramy zakretkiProgram „Siepomaga.pl/Zbieramy zakrętki" łączy w sobie ideę dbania o środowisko naturalne w lokalnym wymiarze oraz pomoc chorym ludziom.
Organizatorem programu jest Fundacja Nauka i Kultura z siedzibą w Krakowie.
Te małe, niepozorne zakrętki zbierane w przedszkolach, szkołach, uczelniach, firmach, urzędach oraz przez osoby prywatne oddane do Fundacji mogą pomóc ludziom chorym.
Z ich sprzedaży bowiem do firm recyklingowych na terenie całego kraju Fundacja finansuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich dla osób chorych.

www.siepomaga.pl/zbieramyzakretki

 

 „Plastikowa Butelka Zwrotna- akcja ogólnopolska"

Ta ogólnopolska akcja skierowana jest do szkół i przedszkoli i dotyczy zbiórki plastikowych butelek PET. Celem jestbutelki stworzenie oddolnego ruchu społecznego, którego postulatem jest wprowadzenie 10 groszowej kaucji za plastikowe butelki, bez względu na wielkość. Co roku miliony butelek PET trafia do lasów lub do pieców węglowych, a niewielka kaucja może zatrzymać ten proces. W ten sposób nasze ulice i lasy będą czyściejsze a powietrze zdrowsze.
Akcja zorganizowana została przez radnego Łukasza Wantucha.
Dla dzieci udział w tej akcji zorganizowany jest w formie ciekawej zabawy.
Każde dziecko, które w określonym, ustalonym wcześniej dniu, przyniesie do przedszkola lub szkoły pustą, czystą butelkę PET, będzie mogło wziąć udział w konkursie z nagrodami.
Jedna butelka to jeden los, ale 10 butelek to dwa losy a 100 butelek, bez względu na wielkość to trzy losy

https://www.facebook.com/Plastikowa-Butelka-Zwrotna-akcja-ogólnopolska-247876776043379/

 

 

 

Copyright 2013  Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie