foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ogłoszenia 2020/2021

 Zakończenie roku szkolnego

zyczenia zakonczenie roku

 


Dzień Dziecka

dzien dziecka zyczenia

 

Z okazji Dnia Dziecka w naszym przedszkolu zaplanowane zostały następujące atrakcje dla dzieci:

1 czerwca odbędą się zabawy i warsztaty w salach. Do południa odbędą się warsztaty z cyklu Bajkowe spotkania, a po południu warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przez cały dzień dzieci będą uczestniczyć w zabawach i konkursach. Każde dziecko otrzyma w tym dniu prezent ufundowany przez Radę Rodziców.

2 czerwca w godz. 9.00 - 14.00 odbędą się zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Będą zabawy taneczne z wodzirejem, pokaz magii, sportowy tor przeszkód, pokaz olbrzymich baniek mydlanych, malowanie na folii, szukanie skarbów w piasku oraz poczęstunek na świeżym powietrzu: kiełbaski i frytki. Obiad przewidziany jest o godz.14.

W tym dniu dzieci z każdej grupy ubierają się na wybrany kolor: grupa I -żółty, grupa II - niebieski, grupa III – czerwony, grupa IV - zielony grupa V – pomarańczowy.


 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„My dzieci – mamy swoje prawa”

Dnia 31 maja 2021r. w Samorządowym Przedszkolu nr 130 im. Stanisława Pagaczewskiego w Krakowie rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „My dzieci – mamy swoje prawa”. Jury konkursu biorąc pod uwagę pomysłowość, estetykę i samodzielność wykonania pracy przez dziecko nagrodziła następujące prace:

I miejsce

Tosia Guzy - Przedszkole nr 409 "Królestwo Maciusia I" w Warszawie

 

II miejsce

Zuzanna Straż- Samorządowe Przedszkole w Przecławiu

 

III miejsce

Michalina Drynda - Przedszkole Miejskie nr 4 "STEBLUŚ" Lubliniec

Nikola Dziekan- Samorządowe Przedszkole w Przecławiu

 

Wyróżnienia:

Franciszek Sokołowski - Przedszkole Gdynia

Dominika Czoska, Lena Gruba - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szemudzie

Anna Rybka i Leon Mądry- Samorządowe Przedszkole nr 138 Kraków

Zofia Różana - Samorządowe Przedszkole nr 130 Kraków

 

Laureatom gratulujemy!
Składamy podziękowania wszystkim nauczycielom za pracę włożoną w przygotowanie i udział dzieci w naszym konkursie.

prace konkurs prawa dziecka 1

prace konkurs prawa dziecka 2

prace konkurs prawa dziecka 3

prace konkurs prawa dziecka 4

 

 

 

 

  


Rekrutacja uzupełniająca
do Samorządowego Przedszkola nr 130 w Krakowie

rekrutacja uzupelniajaca 20212022

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

OŚWIADCZENIE O REKRUTACJI RODZEŃSTWA

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY

  


Zapraszamy do aktywnego udziału w Kampanii „Rowerowy Maj"

Nasze przedszkole bierze udział w tegorocznej wiosennej Kampanii Rowerowy Maj, która odbędzie się                  w dniach 4-24 maja 2021r.

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower (choć nie tylko) jako środek transportu do szkoły, przedszkola uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Rowerowy Maj skutecznie zmienia okolice szkół i przedszkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom, zmniejszając liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji prorowerowych.

Zasady kampanii są bardzo proste: każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat grupowy. Dla najaktywniejszych uczestników oraz grup w placówkach przewidziane są atrakcyjne nagrody.


Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "My dzieci mamy swoje prawa"

konkurs prawa dziecka

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "My dzieci mamy swoje prawa"

 

 


zyczenia 2021

 


 Szanowni Rodzice!

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nastąpiło poszerzenie listy dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola w okresie ograniczenia jego funkcjonowania, tj. od 29.03.2021 r. do 11.04.2021 r. Szczegóły w informacji poniżej:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/561

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Ze względu na organizację pracy przedszkola Rodzice, którzy są uprawnienie i zainteresowani przyprowadzeniem dziecka, proszeni są o niezwłoczne wypełnienie poniższej ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhZGoPP0sbLU_4uMuGY0CogAFMymsWrrNbIuBU6VR7ZGt9DA/viewform?usp=sf_link

Przedszkole w okresie 29.03.2021 r. - 09.04.2021 r. będzie czynne w godzinach od 6:30 do 16:30.

We wszystkich grupach zostało zorganizowane nauczanie zdalne.


Szanowni Rodzice!

W dniu 25 marca 2021 r. (czwartek) nie odbędzie się dyżur pani Marty Wronki - psychologa ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym.

Natomiast w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) nieobecna będzie pani Aneta Niedbała – nasz logopeda.


Szanowni Rodzice!

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w naszym przedszkolu, zajęcia w grupie V zostają zawieszone na okres od 19.03.2021 r. do 25.03.2021 r.
Podstawą zawieszenia zajęć jest opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz decyzja Prezydenta Miasta Krakowa.


Szanowni Rodzice!

Informujemy, że pani Marta Wronka – psycholog dziecięcy będzie nieobecna do końca marca.


 Szanowni Rodzice!

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w naszym przedszkolu, zajęcia w grupie IV zostają zawieszone na okres od 8.03.2021 r. do 15.03.2021 r., a w grupie II od 11.03.2021 r. do 19.03.2021 r.
Podstawą zawieszenia zajęć jest opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz decyzja Prezydenta Miasta Krakowa.


  

Zapraszamy Rodziców do udziału w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 i obejrzenia filmiku o naszym przedszkolu.

https://youtu.be/PA9eFwyYUGs

 


Zbiórka żywności - Wielkanoc z PCK

zbiorka zywnosci Wielkanoc z PCK


 

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebrania grupowe, które odbędą się na platformie Teams w następujących terminach:

Grupa I - 16.02.2021 - godz. 18.15
Grupa II - 18.02.2021 - godz. 18.15
Grupa III - 22.02.2021 - godz.18.00
Grupa IV - 16.02.2021 - godz.16.45
Grupa V - 16.02.2021 - godz.18.30


Bajkowe spotkania

Dnia 10 lutego 2021r. (tj. środa) dzieci z grup: II, III, IV i V będą uczestniczyć w warsztatach „Bajkowe spotkania”.

Grupa IV - 8:45 - 9:15
Grupa II - 9:30 - 10:00
Grupa V - 10:15 - 10:45
Grupa III - 11:00 -11:30


Deklaracja kontynuacji

Zapraszamy do składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola. Dokument podpisany przez oboje rodziców należy przekazać pracownikom obsługi lub wrzucić do skrzynki z tyłu przedszkola w dniach 18-26 luty.
Deklaracja do pobrania w zakładce „Wzory druków do pobrania"


Bal karnawałowy

Zapraszamy wszystkie dzieci na Bal karnawałowy, który odbędzie się w dniu 4 lutego 2021 roku (tj. czwartek) w salach poszczególnych grup.

Rodziców prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci.


Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy rodzicom oraz darczyńcom za wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2019 na rzecz naszego przedszkola.
W tym roku uzyskaliśmy kwotę 3446,28 zł.
Za zebrane środki zostały zakupione ławeczki sensoryczne do zabaw i zajęć ruchowych oraz częściowo zostały opłacone warsztaty dla dzieci "Trzy kamienie"


 

zyczenia2020

 


Spotkanie wigilijne

Boże Narodzenie to czas szczególny, magiczny…
… Czas radości, refleksji, serdecznych spotkań.

Dnia 22 grudnia (wtorek) o godz.11.30 w poszczególnych grupach odbędą się spotkanie wigilijne.


Bajkowe spotkania

W dniach 9.12.2020 oraz 10.12.2020 dzieci z grup: II, III, IV i V będą uczestniczyć w warsztatach „Bajkowe spotkania”.

9.12.2020 – środa
Grupa III -9:00-9:30
Grupa V – 9:45-10:15

10.12.2020 – czwartek
Grupa IV – 9:30 -10:00
Grupa II – 10:20 – 10:50


Warsztaty Karimba –„Trzy kamienie”

Dnia 8.12.2020 (tj. wtorek) dzieci z grup: II, III, IV i V będą uczestniczyć w warsztatach Karimba „Trzy kamienie”

Grupa II – 9:00-10:00
Grupa III - 10:00-11:00
Grupa V – 11:00-12:00
Grupa IV – 12:00-13:00


Szanowni Rodzice!

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w naszym przedszkolu, zajęcia w grupie V zostają zawieszone na okres od 26.11.2020 r. do 03.12.2020 r.
Podstawą zawieszenia zajęć jest opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.11.2020 r.


Mikołaj w przedszkolu

6 grudnia - jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.

W naszym przedszkolu Św. Mikołaj odwiedzi dzieci 7 grudnia2020 r. (poniedziałek).


Przedszkolne Andrzejki

Dnia 27 listopada 2020 r. (piątek) w poszczególnych grupach zapraszamy wszystkie dzieci na ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ.

Przewidziane atrakcje to:
- wróżby andrzejkowe
- lanie wosku
- wspólna zabawa przy muzyce

Rodziców prosimy o przygotowanie przebrań dla dzieci.


Szanowni Rodzice!

W zakładce „O nas – informacje ogólne” znajdują się terminy konsultacji telefonicznych nauczycieli poszczególnych grup.


Szanowni Rodzice!

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w naszym przedszkolu, zajęcia w grupie IV w dniu 23 października 2020 r. zostają zawieszone. Podstawą zawieszenia zajęć jest opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 października 2020 r.


Szanowni Rodzice!

Informujemy, że uległ aktualizacji załącznik nr 1 do procedury zapewnienia bezpieczeństwa COVID-19.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Załącznik nr 1 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia oraz zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 na terenie przedszkola - AKTUALIZACJA 


Tydzień Patrona

W dniach 19-23 października 2020r. w naszym przedszkolu będziemy obchodzić Tydzień Patrona – Stanisława Pagaczewskiego.
Szczegółowe informacje na temat obchodów tego tygodnia zostaną Państwu przesłane przez nauczycieli poszczególnych grup.


Szanowni Rodzice!

Informujemy, że do dnia 14 października pani Anna Buława – logopeda z SPPP będzie nieobecna.


Zebranie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 28 września o godz. 16:30 w sali grupy I.


 „Teatralne poranki z książką”

W dniu 23 września w naszym przedszkolu odbędzie się spotkanie z pracownikiem Biblioteki Krakowskiej pod hasłem „TEATRALNE PORANKI Z KSIĄŻKĄ”.

Grupa III – godz. 10:00
Grupa IV – godz. 10:20
Grupa V – godz. 10:40

Z uwagi na bezpieczeństwo spotkania będą się odbywać w ogrodzie.


DzienPrzedszkolaka20

Kochane Przedszkolaki!

Z okazji Waszego Święta życzymy Wam,
aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach,
aby codziennie spotykało Was coś miłego i coś dobrego,
aby każdy dzień był wspaniałą przygodą.
Niech Wasze marzenia się spełniają!

Z najlepszymi życzeniami
Pani Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola.

 

W naszym przedszkolu Dzień Przedszkolaka obchodzić będziemy 21 września
(tj. poniedziałek). W tym dniu czeka na dzieci wiele niespodzianek i konkursów!

 


Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebrania grupowe, które odbędą się w następujących dniach:
Grupa I – 14.09.2020 - godz. 17.00
Grupa II – 9.09.2020 – godz. 16.45
Grupa III – 8.09.2020 – godz. 17.00
Grupa IV – 15.09.2020 – godz. 17.00
Grupa V – 3.09.2020 – godz. 17.00


Szanowni Rodzice! 

Z dniem 1 września 2020 r. rozpoczynamy zajęcia stacjonarne w przedszkolu. W związku z sytuacją związaną z COVID-19 i zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom prosimy o wnikliwe zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu.

Prosimy Państwa o wypełnienie oświadczenia rodzica/opiekuna stanowiącego załącznik nr 2 do procedury oraz dostarczenie go do przedszkola dnia 1 września 2020r. 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 

Załączniki do procedury:

Załącznik nr 1 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia oraz zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 na terenie przedszkola

Załącznik nr 2 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Załącznik nr 3 Oświadczenie pracownika Samorządowego Przedszkola nr 130 w Krakowie w związku z wystąpieniem COVID-19

Załącznik nr 4 Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic

Załącznik nr 5 Instrukcja zakładania maseczki ochronnej

Załącznik nr 6 Instrukcja mycia i dezynfekowania rąk

Załącznik nr 7 Procedura utrzymania czystości przedszkola

 

 

Copyright 2021  Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie

 

 Designed by www.diablodesign.eu.