foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Akcje charytatywne 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 uczestniczymy w następujących akcjach:

 

"Pola Nadziei"
hospicjum-logo 190xPola Nadziei to ogólnopolska akcja niesienia pomocy podopiecznym hospicjów.
Celem prowadzonej akcji jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę dla nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.
Już od 1981 roku kampania ta przygotowywana jest przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie.
Hospicjum św. Łazarza obejmuje wszechstronną opieką chorych w terminalnym okresie choroby, by mogli godnie żyć, aż do końca. Pomoc skierowana jest również do rodzin pacjentów, które często potrzebują wsparcia duchowego i fachowej porady, dotyczącej pielęgnacji chorego w trudnych dla obu stron chwilach.
Opiekę tę sprawuje zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów oraz kapelana. Działania zespołu są wspierane przez liczną grupę przeszkolonych wolontariuszy.
www.polanadziei.pl/program/

 

„Szkoła do hymnu”

szkolado hymnuJest to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”.
Akcja została zainicjowana przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży i swoim zasięgiem obejmuje przedszkola, szkoły, placówki oświatowe a także szkoły polonijne.
W całej Polsce i w wielu miejscach na świecie 11 listopada o godzinie 11.11 brzmi wspólnie śpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”. Dzień 11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy.
Tegoroczna akcja organizowana jest 10 listopada.
Obecny rok jest szczególny, ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, dlatego wspólne śpiewanie odbywa się w każdej grupie oddzielnie.

 

„Szkoła pamięta”

szkolapamieta

Jest to zainicjowana w ubiegłym roku Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.
W ubiegłym roku przypadła 80 rocznica wybuchu II wojny światowej i 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego dlatego pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią regionu jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.
Akcja swoim zasięgiem obejmuje przedszkola, szkoły i inne placówki.
„Szkoła pamięta” – zachęcamy do włączenia się do akcji MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

„Góra grosza"

Akcja Góra Grosza organizowana jest co roku na przełomie listopada i grudnia w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Wgora grosza123 bieżącym roku będzie to już XVIII edycja.
Akcja przeprowadzana jest przez zbiórkę monet groszowych (od 1 grosza do 50 groszy).
Organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom.
Patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka.
Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci mają realną szansę wrócić do swojego domu i znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.
Takie akcje pozwalają uzmysłowić dzieciom, że warto pomyśleć o innych i im pomóc; że za parę groszy nic nie zdołamy kupić, ale razem działając wspólnie możemy podarować komuś piękny prezent.
www.towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/

 

„Gwiazdka dla zwierzaka"
schronisko logoOrganizatorem akcji „Gwiazdka dla zwierzaka" jest Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
Celem akcji jest pomoc dla piesków i kotków ze schroniska poprzez zbiórkę suchej karmy, konserw, posłania, zabawek i przysmaków oraz smyczy, obroży, kagańców, kuwet i misek.
Nasze przedszkole również co roku przyłącza się do pomocy bezdomnym zwierzętom umieszczonym w schronisku prowadzonym przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Los zwierząt nie jest nam obojętny.
Biorąc udział w tym przedsięwzięciu uświadamiamy dzieciom, że są zwierzątka, które nie mają własnego domku i mogą być głodne.
Poprzez akcję "Gwiazdka dla zwierzaka" uwrażliwiamy dzieci na los i potrzeby zwierząt.
Uświadamiamy potrzebę pomagania potrzebującym zwierzętom oraz zachęcamy do niesienia im pomocy.
http://www.schronisko.krakow.pl/Dodatkowe/Gwiazdka_dla_zwierz%C4%85t/

 

„Siepomaga.pl/Zbieramy zakrętki"
zbieramy zakretkiProgram „Siepomaga.pl/Zbieramy zakrętki" łączy w sobie ideę dbania o środowisko naturalne w lokalnym wymiarze oraz pomoc chorym ludziom.
Organizatorem programu jest Fundacja Nauka i Kultura z siedzibą w Krakowie.
Te małe, niepozorne zakrętki zbierane w przedszkolach, szkołach, uczelniach, firmach, urzędach oraz przez osoby prywatne oddane do Fundacji mogą pomóc ludziom chorym.
Z ich sprzedaży bowiem do firm recyklingowych na terenie całego kraju Fundacja finansuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich dla osób chorych.
www.siepomaga.pl/zbieramyzakretki

 

„Marzycielska poczta"
marzycielska poczta 2Marzycielska Poczta to ogólnopolska akcja charytatywna, polegająca na marzycielska pocztawysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Dzieci z Marzycielskiej Poczty to dzieci zmuszone do ciągłej rehabilitacji i częstych pobytów w szpitalach. Choroba bardzo często ogranicza ich kontakt z rówieśnikami, którego szczególnie potrzebują.
Na stronie internetowej Marzycielskiej Poczty znajdują się profile dzieci wraz z ich bezpośrednimi adresami domowymi. W profilach można odnaleźć najważniejsze informacje o dzieciach, ich zainteresowania czy krótką biografię.
Idea „Marzycielskiej Poczty" polega na niesieniu dzieciom wparcia psychicznego w walce i zmaganiach z chorobą.
https://marzycielskapoczta.pl

 

Copyright 2021  Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie

 

 Designed by www.diablodesign.eu.