foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekty 2020/2021

Projekty realizowane przez Samorządowe Przedszkole nr 130 w roku szkolnym 2020/2021 (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)

Kampania „Rowerowy Maj"
rowerowy maj„Rowerowy Maj" to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego. Rowerowy Maj poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jak i hulajnogę, deskorolkę czy rolki jako środek transportu do szkoły i przedszkola, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Kampania „Rowerowy Maj" skutecznie zmienia okolice szkół i przedszkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom zmniejszając liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji rowerprorowerowych.
Zasady kampanii są bardzo proste.
Każdy przedszkolak i nauczyciel, który w maju dotrze do przedszkola w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat grupowy. Dla najaktywniejszych uczestników: grupy i przedszkola przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Więcej informacji na stronie: www.rowerowymaj.eu

 

„Ruch w naturze"
ruch w naturzeProjekt Ruch w naturze (bezpieczne gniazdo) to innowacja inspirowana idea pedagogiczną Reggio Emilia, wdrażana przez Agnieszkę Katarzynę Kuźba - Prezes Fundacji Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest.
Celem projektu jest zbliżenie dziecka poprzez ruch w naturze do świata przyrody, poznawanie go, dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłość życia na Ziemi.
Program dotyczy głównie dzieci najmłodszych 3-4 letnich gdyż trwa trzy lata.
Zaplanowane w Projekcie działania obejmują: wycieczki do Nadleśnictw Niepołomice i Krzeszowice; spacery miejskie w naturę z edukatorami Fundacji Dzieci w Naturę; zabawy badawcze; zajęcia inspirowane przez nauczycieli; prace społeczno – użyteczne na rzecz placówki dla rodzin wychowanków placówki współorganizowane z Fundacją Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest ; wykłady z tematyki proekologicznej dla Rad Pedagogicznych i Rodziców z edukatorami: Lasów Państwowych, Fundacji Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest, pracowników naukowych i lekarzy; filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne; konkursy plastyczne.
https://www.facebook.com/BezpieczneGniazdoSafeNest/

www.bezpiecznegniazdo.pl

 

 Autorskie projekty edukacyjne:
Metoda projektów edukacyjnych jest aktywizującą metodą kształcenia.
Projekt edukacyjny to zespołowe działanie dzieci mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
Punktem wyjścia jest zawsze jakaś sytuacja problemowa, zamierzenie, podjęcie jakiejś inicjatywy, wytyczenie celu, punktem dojścia zaś szeroko rozumiany projekt.
Rola nauczyciela w nauczaniu metodą projektu polega na motywowaniu i zachęcaniu dzieci do samodzielności i powstrzymywanie się od podawania gotowych rozwiązań.

 

 

Copyright 2021  Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie

 

 Designed by www.diablodesign.eu.