foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

„Mały miś w świecie wielkiej literatury”

W roku szkolnym 2018/2019 w grupie I realizowany był projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury". Zrealizowaliśmymis 2mis 13 dwa moduły:
1.Czytające przedszkolaki
2. Samodzielność
misW I półroczu został założony „Misiowy kącik bezpiecznego przedszkolaka". Ustalony został „Kodeks przedszkolaka" – umowy bezpiecznego zachowania na sali, w przedszkolu,w ogródku przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach. Dzieci poznały zasady bezpiecznego funkcjonowania w otaczającym świecie, rozróżniały miejsca, sytuacje, przedmioty bezpieczne i niebezpieczne. Spotkały się z policjantem, strażą miejską, żołnierzem, strażakiem.
mis 4Małe przedszkolaki poznały piosenkę Czytaj z misiem oraz pluszowego misia, którego nazwały KOMEK. Miś siedząc namis 3 kolanach dzieci codziennie słuchał piosenkę i rożne bajki: o bezpiecznym świecie, o samodzielności, o zwierzętach, o przyrodzie, o bezpiecznych zabawach, itp. Miś został zaopatrzony w dziennik podróży i raz w tygodniu na weekend wędrował do domu dzieci poznając nowych bohaterów bajek, ucząc się na przykładzie ich przygód bezpiecznych zachowań. Został również założony „Kącik małego misia w świecie wielkiej literatury", w którym gromadzone były wszystkie ciekawe wydarzenia związane z naszym projektem. Rodzice wraz z dziećmi przygotowali piękne książeczki, „Jaki/jaka jestem", które zostały w kąciku umieszczone, które misiumis 6 chętnie oglądał.
mis 5W II półroczu kontynuowane były działania ujęte w projekcie. Zapraszane były dzieci ze starszych grup z naszego przedszkola do spotkania z misiem, do częstego czytania książek. Miś z dzienniczkiem wędrował do grupy II, III, IV i V. Przedszkolaki ze starszych grup czytały i rysowały przeczytane bajki w dzienniczku misia.
W piątki odwiedzała maluszki mama Stefanka, która czytała interesujące, mądre bajki. Miłym czytającym gościem była również mama Dorotki, która zaciekawiła maluszki kolorową bajką.mis 7 mis 8Pięknie kochanym mamusiom dziękujemy za wspólnie spędzony czas z książką i misiem.
Nawiązaliśmy współpracę ze środowiskiem lokalnym: biblioteką i żłobkiem. Pani Ela pokazała maluszkom zbiór książek w bibliotece, przeczytała ciekawą bajkę oraz zachęciła wszystkich do codziennego czytania. W żłobku najmłodsi z zaciekawieniem słuchali piosenki Czytaj z misiem i także przeczytały misiowi swoją ulubioną bajkę.
Miś Komek pokochał czytanie i podróżowanie, poznał wiele wspaniałych dzieci, a małe przedszkolaki polubiły misia i książki, po które chętnie sięgają.mis 11mis 14mis 9mis 10mis 12

Wycieczka do Wioski Indiańskiej

wioskaDnia 24 czerwca dzieci z grupy I i II udały się do Wioski Indiańskiej „Arapaho". U wrót wioski powitali naswioska 3wioska 5 Indianie swoim okrzykiem „Howgh!". Po powitaniu nasze twarze zostały wymalowane, a my przystąpiliśmy do zdobywania sprawności indiańskich takich jak: rzut obręczą na bizonie rogi, łowienie ryb, strzelanie z łuku do bizona, ciągnięcie jadowitych węży. Po uzyskaniu wszystkich zdolności bawiliśmy się w poszukiwaczy złota, przeszliśmy po rozżarzonych węglach, oraz mieliśmy możliwość wejścia do Tipi i wysłuchania Indiańskich opowieści. Każde dziecko zdało egzamin na Indianina.wioska 2wioska 4wioska 6wioska 7wioska 8wioska 9wioska 10wioska 11wioska 12

Jestem EKO!

baryczgrIIIW dniu 19 czerwca dzieci z grupy III i IV wybrały się na wycieczkę do Centrum Ekologicznego Barycz nabaryczgrIII 2baryczgrIII 3 warsztaty o tematyce ekologicznej. Na terenie Centrum Ekologicznego Barycz zainstalowana została ścieżka edukacyjna, której zadaniem jest uświadomienie maluchom co to są odpady, jakie odpady codziennie wytwarzamy i jak z nimi właściwie postępować. Dzieci miały możliwość przejścia każdego etapu ścieżki edukacyjnej związanej z tematyką: Jestem Eko, Segregacja to takie proste, Leki do Apteki, Ekopudełko, Co zrobić z odpadów?
baryczgrIII 4Po warsztatach dzieci otrzymały książeczki „Popieram recykling -segreguje odpady", w których zawarto kompendium wiedzy na temat tego, po co i jak segregować a także co się dzieje z odpadami w GminiebaryczgrIII 5 Kraków.
Mamy nadzieję, że udział w warsztatach podniósł poziom wiedzy naszych przedszkolaków na temat ekologii, segregacji śmieci oraz aktywności ekologicznej i w przyszłości zaprocentuje pełną świadomością ekologiczną i koniecznością dbania o środowisko w życiu codziennym.baryczgrIII 6baryczgrIII 7baryczgrIII 8baryczgrIII 9baryczgrIII 10baryczgrIII 11baryczgrIII 12baryczgrIII 13

Podsumowanie projektu edukacyjnego-„ Kim będę w przyszłości - poznajemy zawody”

W grupie IV od września 2018 do czerwca 2019 realizowany był projekt edukacyjny na temat „Kim będę w przyszłościzawodygrIVzawodygrIV 2 –poznajemy zawody".
Głównym jego celem było wzbogacenie wiedzy i zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów oraz uświadomienie znaczenia pracy dla ludzi.
Cele szczegółowe projektu:
- Zapoznanie z pracą ludzi w różnych zawodach
- Poznanie zawodów wykonywanych przez rodziców i bliskich
- Poszerzanie zasobu słownictwa związane z danym zawodem
- Kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat (zawód)
- Wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów
- Rozumienie wartości, uczciwości, odpowiedzialności ludzi pracy
- Budzenie zainteresowań związanych z przyszłym zawodem, rozwijanie pasji.zawodygrIV 3
W realizacji tego projektu wykorzystaliśmy różne ciekawe formy: zajęcia grupowe, warsztaty edukacyjne, pogadanki, wycieczki, spotkania z przedstawicielami danych zawodów, organizowanie kącików na sali i wystaw na temat omawianego zawodu.
Przedszkolaki poznały następujące zawody:
bibliotekarza – wyjście do Biblioteki Krakowskiej
żołnierza - spotkanie z żołnierzami z Jednostki Wojskowej 16 batalionu powietrznodesantowego
nauczyciela – spotkanie z mamą Miłosza
marynarza – spotkanie z Dziadkiem MichałazawodygrIV 4zawodygrIV 5
sprzedawcy – zabawy dydaktyczne i tematyczne w sklep
górnika – wizyta górnika z Kopalni Soli
listonosza – wyjście na Pocztę Polską
krawcowej - zabawy podczas dnia kreatywności
urzędnik skarbowy- warsztaty
lekarza – spotkanie z tatą Leny
strażaka - wycieczka do Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 5
archeologa – wycieczka do Branic
prawnika – spotkanie z mamą kolegi z grupy VzawodygrIV 6zawodygrIV 7
pszczelarza – wycieczka do Zagrody Edukacyjnej Pszczółki
ratownika medycznego - warsztaty edukacyjne
architekta –zabawy wg E.Gruszczyk – Kolczyńskiej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

zakonczenieW dniu 13 czerwca odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość zakończenia roku przedszkolnegozakonczenie 2 połączona z pożegnaniem starszaków. Na początku Pani Dyrektor Ewa Gubała podziękowała nauczycielom za całoroczną pracę oraz wręczyła dyplomy uznania rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu przedszkola. Następnie wszystkie dzieci wspólnie odśpiewały hymn przedszkola „Krowoderscy podróżnicy" i zaprezentowały program artystyczny, którego głównym mottem było hasło: „Bezpiecznie przez świat".
zakonczenie 3Załoga podróżników odważnie rusza w świat,zakonczenie 6
Nie straszne im są burze nie straszny deszcz i wiatr.
Tymi słowami Piotrek i Karol zabrali nas w podróż po rożnych krajach a dzieci z poszczególnych grup wcieliły się w mieszkańców tych krajów prezentując regionalne tańce oraz dzieląc się radami na wakacje.
zakonczenie 4Na zakończenie odbyło się oficjalne pożegnanie starszaków przez dzieci z grupy III.zakonczenie 5
Starszaki złożyły również gorące podziękowania Pani Dyrektor, która życzyła im bezpiecznych i radosnych wakacji oraz wielu sukcesów w szkole.zakonczenie 7zakonczenie 8zakonczenie 9zakonczenie 10zakonczenie 11zakonczenie 12zakonczenie 13zakonczenie 14

Copyright 2022  Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie

 

 Designed by www.diablodesign.eu.